wz
Novinky
30.1.2012 nové simulátory v databázi
15.6.2011 simulátory acidobazických titrací
12.5.2011 on-line testy
4.5.2011 Spuštění webu Acidobazické titrace

Slovo úvodem

Webové stránky vznikají jako podpora disertační práce, která se zabývá možnostmi využití webových aplikací jako podpůrného prostředku výuky chemie. Ústředním tématem jsou acidobazické titrace.

Cílem tohoto webu je zprostředkovat výsledky výzkumů a nabídnout je učitelům chemie k využití v praxi. Obsah stránek bude postupně doplňován. Předpokládaný termín ukončení realizace tohoto webu je rok 2014.